RUMKALE

Türkiye’nin en güzel manzarasına sahip on bölgesinden biridir Rumkale.

Jumbo Künefe

RUMKALE

Türkiye’nin en güzel manzarasına sahip on bölgesinden biridir Rumkale. Roma ve Orta Çağ döneminden anıları ziyaretçilerine sunar. Gaziantep ve Şanlıurfa’yı birbirinden ayıran bir sınır görevi gören Rumkale, tarih boyunca bölge medeniyetlerinin odağı olmuştur. Dik kayalıklar üzerine inşa edilen kale, ulaşılması oldukça güç bir konuma sahiptir. Gaziantep’in bereketli topraklarında yer alan Rumkale tarih boyunca Roma, Bizans, Hitit, İran, Makedonya, Haçlı, Osmanlı dönemlerine tanıklık etmiştir. Rumkale, isminin aksine topraklarında Rumlara ev sahipliği yapmamıştır. İsmi, “Roma” kelimesinden gelir. “Roma Kale” diye anılan bu destansı yapının ismi zamanla Rumkale olarak evrilmiştir. Rumkale, Hristiyanlar için de manevi değeri yüksek olan bir bölgedir. Hz. İsa’nın havarilerinden Johannes, bu bölgeye yerleşmiş, burada Hıristiyanlığın yayılması üzerine toplantılar gerçekleştirmiştir. İncil’in sayfalarını burada çoğaltıldığı ve bir kopyasının da Rumkale çevresindeki mağaralardan birine saklandığı, anlatılan hikayeler arasındadır. Efsaneler konu olan Fırat nehri ve Merzimen deresinin birleştiği noktada yer alan Rumkale’ye karadan ulaşım bulunmamaktadır. Kalenin içerisinde yer alan pek çok yapı, geçmiş medeniyetlerden bize miras kalan yapılardır. Rumkale içerisinde; Satra kuyusu, Doğu kapısı, Batı Kapısı ve merdivenler, Aziz Nerses Kilisesi, Barşavama Manastırı gibi eserlerden kalıntılar yer almaktadır.