ŞİRE HAN

İpek yolu üzerinde Gaziantep’ten Kore’ye kadar uzanan en büyük kervansaraydır Şire Han.

Jumbo Künefe

ŞİRE HAN

İpek yolu üzerinde Gaziantep’ten Kore’ye kadar uzanan en büyük kervansaraydır Şire Han. 1885 yılında halkın emeğiyle bir yolcu hanı olarak inşa edilmiştir. Yapımı 25 yıl süren Şire Han, bölge halkının inşaatında çalıştığı bir yapı olarak bilinmektedir. Osmanlı mimarisinden de bize miras kalan en güzel örneklerinden biridir. Dönemin Halep Valisi Cemil Paşa’nın emriyle inşa edilmiştir. İçerisinde Gaziantep yöresine ait üzüm, pestil, sucuk, pekmez, bal, tereyağı, fıstık gibi ürünlerin satılmasından dolayı han “Şire” adı ile anılmaktadır. Kesme taştan inşa edilen hanın içerisinde çok sayıda oda ve bir adet ahır bulunmaktadır. Tarih öncesi çağlardan beri geniş topluluklara yerleşim yeri olmasının yanı sıra Anadolu’nun ilk yerleşim yerlerinden olan Gaziantep’in ekonomik ve kültürel zenginliğine de katkı sağlamıştır. Döneminin İpek Yolu üzerinde bulunan ve en büyük kervansaray olan Şire Han’ının üç cephesinde yapı hakkında bilgiler veren kitabeler de bulunmaktadır. Hanın kuzey girişinde Şair Hasırcı Zade Hacı Mehmet Ağa bizleri; “Allah mübarek etsin, güzel, gönül çeken, yüksek bir han oldu. Nice yüksek er ona tenezzül etseler, yani konup göçseler yakışır. O, elbette hem hayırlı, hem uğurlu olur. Çünkü Abdülmecit Han’ın zamanında yapılmıştır” şiiri ile karşılar. İpek Yolu’nun üzerinde Gaziantep’ten başlayarak Kore’ye kadar uzanan bu han günümüzde restore edilerek 2013 yılından itibaren konaklama merkezi olarak misafirlerini karşılamaya devam etmektedir.