Toprağın sanata dönüşmesidir küpçülük.

Eski zamanlardan beri insanlar, günlük yaşamda kullandıkları araç gereçlerde toprağı işlemiştir.

Jumbo Künefe

TOPRAĞIN SANATA DÖNÜŞMESİDİR KÜPÇÜLÜK.

Toprağın sanata dönüşmesidir küpçülük. Eski zamanlardan beri insanlar, günlük yaşamda kullandıkları araç gereçlerde toprağı işlemiştir. Küpler de günlük hayatta önemli bir yere sahiptir. Hem sanatı barındırır, hem de topraktan gelen hayatı. Toprak malzemeler gıdaların saklanması, süs olarak kullanılması gibi amaçlarla yapılmıştır. Gaziantep’te toprağın sanatla buluşarak işlenmesi tahmini Neolitik Dönem’e dayanır. M.Ö 3000-4000 yıllarından itibaren bu bölgedeki insanlar toprağı çeşitli şekillerde işlemeye başlamışlar. Evlerinde, eşyalarında, depolama alanlarında toprağın gücünü kullanmışlardır. Kent çevresinde pek çok kazı alanında küplere rastlanmıştır. Bölgede yaşayan medeniyetler, bize miras olarak bize toprağın çok sayıda işleme usulünü bırakmıştır. Toprağın verimliliğiyle birleşen sanat gücü ve usta ellerde, bu zanaat¬ günümüze kadar ulaşmıştır. Gaziantep’te küpçülük, Gaziantep’in kültürel miraslarından biridir. Bu kadim bölgede yüzyıllar boyunca işlenen toprak, günümüzde hala bir miras olarak kullanılmaya devam etmektedir.